Skuteczność terapii

Program CANDIS został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, gdzie dał bardzo dobre rezultaty.

Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, iż 49 % osób, które ukończyły program CANDIS, zachowuje pełną abstynencję od przetworów konopi w pomiarach przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia, kolejne 38% osób znacznie ograniczyło używanie konopi, 11% nie zmieniło wzoru używania, a w przypadku 3% pacjentów nastąpiło zwiększenie konsumpcji.

Pacjenci raportowali także o innych pozytywnych skutkach udziału w programie. Najczęściej wymieniali poprawę stosunków z rodziną, lepsze osiągnięcia w pracy czy w szkole,  poprawę sytuacji prawnej oraz poprawę stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Spośród wszystkich pacjentów, którzy wzięli udział w programie i w badaniu, 84% próbowało wcześniej bezskutecznie zrezygnować z używania.

U wielu pacjentów obok uzależnienia występowały także inne zaburzenia jak zaburzenia lękowe (ok. 46%) oraz  nastroju (ok. 38,5%).

Najmłodszy pacjent programu CANDIS uczestniczący w badaniu miał 16 lat, a najstarszy 63 lata, średni wiek pacjentów wyniósł 25 lat.

Potrzeby zgłaszane przez pacjentów programu CANDIS przy przyjęciu były bardzo zróżnicowane:

  • 62% zgłaszało chęć osiągnięcia trwałej abstynencji
  • 19,3% pragnęło wydłużyć okresy abstynencji
  • 32,7% dążyło do używania kontrolowanego
  • 9,4% nie miało jasno sprecyzowanych dążeń.

http://somnifere.info/zolpidem-10mg-en-ligne http://somnifere.info/stilnox-10mg-prix

W badaniu poproszono także pacjentów o ocenę poziomu satysfakcji z przebytej terapii na skali od 1 do 6, gdzie jeden oznaczało najwyższy stopień zadowolenia, a 6 niezadowolenie z programu. Średnio program został oceniony przez pacjentów na 1,6 - ponad 80 % pacjentów oceniło program jako bardzo dobry lub dobry. Żaden pacjent nie przypisał programowi oceny niezadowalającej. O poziomie satysfakcji z programu może świadczyć też fakt, iż spośród wszystkich, którzy rozpoczęli program aż 64% ukończyło go.

Badania ewaluacyjne przeprowadzono dwukrotnie, na próbie łącznie liczącej 545 osób. Ewaluacja prowadzona była według tzw. złotego standardu, tj. z wykorzystaniem grupy kontrolnej oraz losowym doborem do grupy badawczej. Badania przeprowadził Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.