prawo

W Polsce konopie są dzisiaj, po alkoholu i nikotynie, najczęściej używanym środkiem psychoaktywnym, a ich posiadanie, wprowadzanie do obrotu i uprawa są zabronione zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jeśli masz problemy z prawem  z powodu używania przetworów konopi możesz skorzystać
z programu CANDIS lub programu FRED w związku z art. 72 ust.1 i art. 73 znowelizowanej w dniu 01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 72 ust.1 „ Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.

ukmedsnorx.com xanax online ukmedsnorx.com ativan no prescription ukmedsnorx.com valium online UK

Art.73 „Przepis art. 72 stosuje się odpowiednio w postępowaniu sądowym do chwili zamknięcia przewodu sądowego”.

Zażyj dawkę swoich praw w niebanalnej grze!