ANNA DOLECKA
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
Al. Niepodległości 817A
80-810 Sopot
Tel. 505 091 030
email: dolesia@wp.pl