ALEKSANDRA CHRUPEK
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
Al. Niepodległości 817A
80-810 Sopot
Tel. 693 299 252
email: aleksandra.chrupek@mrowisko.org.pl