ROBERT REJNIAK
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Gajowa 43
85-087 Bydgoszcz
Tel. 52 371 19 08
Tel. 602 640 135
email: robert.rejniak@op.pl