BEATA KUCHNIK
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
Stojałowskiego 19
43-300 Bielsko Biała
Tel. 605 641 540
email: beatakuchnik@gmail.com