ANNA MAKSYMIUK-FLORCZAK
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Chojnowska 81 A
59-220 Legnica
Tel. (76) 723 72 27
Tel. 609 517 615
email: maxiobug@op.pl