ANNA WIERZCHOŃ
Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie
ul. Małkowskiego 9/2
70-305 Szczecin
Tel. 91 433 46 10
email: annbab@wp.pl