EWELINA FILISTOWICZ
Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Rynek 18
56-120 Brzeg Dolny
Tel. 577 248 666
email: ewelina.filistowicz@wp.pl