ANNA PYRKOSZ
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON Centrum Profilaktyki i Wsparcia Terapeutycznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin
ul. Górnicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 509 045 920
email: stowarzyszenie.falochron@gmail.com
email: programcandis@op.pl