TATIANA TARASKA–KANOWSKA
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
Tel. 322068217