MARIA SIWEK
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
Tel. 32 206 82 17
email: caridades@gmail.com