ROBERT GIEREK
Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
ul. Omańkowskiej 1
41-50 Chorzów
Tel. 32 2412-068
email: rejestracja czynna od godziny 15.00 do 19.00, sekretariat@snrr.org
email: robert.gierek@snrr.org