BARBARA LIBERSKA
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień DOM NADZIEI w Bytomiu
ul. Konstytucji 9
41-905 Bytom
Tel. 504 497 861
email: barbara.4b@wp.pl