MAŁGORZATA KOWALCZE
SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze
Tel. (032) 278 11 99
email: mkowalcze@interia.pl
email: opilu@opilu.pl