SABINA JEZIERSKA, BOŻENA JEZIERSKA
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna MONAR
ul. Mickiewicza 26
82-200 Malbork
Tel. 88 497 71 06