Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

ZYGMUNT MEDOWSKI
Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
Agrarna 2
80-29 Gdańsk
Tel. 602 241 361
email: zygmunt.medowski@mrowisko.org.pl

Zygmunt Medowski – specjalista psychoterapii uzależnień, trener i superwizor POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO ( www.ptdm.eu ), terapeuta w poradni Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego MROWISKO (www.mrowisko.org.pl ), członek Motivational Interviewing Network of Trainers

Strona internetowa: www.dialogmotywujacy.pl