ZYGMUNT MEDOWSKI
Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO
ul. Reduta Wyskok 9
80-74 Gdańsk
Tel. 58 305 46 97
email: zygmunt.medowski@mrowisko.org.pl