MAGDALENA ZABIELAN
Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
ul. Berlinga 8
15-814 Białystok
Tel. (85) 651 65 64
Tel. 608 106 831
email: pk@monarbialystok.pl