ANNA GAŁECKA-NOWICKA
ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok
Tel. 85 744 52 24, 85 744 50 26,
Tel. 662 185 104
email: Waa02@wp.pl