KATARZYNA KASZEK-IDŹKOWSKA
Etap-Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
ul. Włókiennicza 7
15-44 Białystok
Tel. 085 744 52 24
Tel. 085 744 50 26
email: kasianiezapom@wp.pl