MIROSŁAWA OLSZEWSKA
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych MONAR
ul. Armii Krajowej 9 of. 1
43-071 Opole
Tel. 77 456 40 44
email: m.olszewska@opolskie.pl