PIOTR URBAN
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Radomiu
ul. Andrzeja Struga 57A
26-610 Radom
Tel. 48 364 76 00
Tel. 507 290 707
email: piotr.urban@monar.org