JANUSZ KRAJEWSKI
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia Monar w Płocku
Al. Kilińskiego 6A
09-402 Płock
Tel. (24) 364 54 12
Tel. 505 925 983
email: monarplock@gmail.com