EMIL GRZEGOREK
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia Monar w Płocku
Al. Kilińskiego 6A
09-402 Płock
Tel. (24) 364 54 12
Tel. 797 298 430
email: kontakt@monarplock.pl
email: emilgost@wp.pl