ROBERT PODNIESIŃSKI
Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych POWRÓT Z U Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
ul. Kilińskiego 40
08-110 Siedlce
Tel. 25 633 31 81
email: powrotzu@wp.pl