MARIA CHUTKO-MALINOWSKA
Dom Readaptacyjny dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR
ul. Marywilska 44A
03-042 Warszawa
Tel. tel. 22 499 62 68
email: magda_chutko@tlen.pl