ANNA CHLEBNA
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Poradnia Leczenia Uzależnień Stowarzyszenie KARAN
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
Tel. 22 618 65 97
email: annachlebna@wp.pl