ALEKSANDRA ŁUKASIEWICZ
Poradnia Terapii Uzależnień Stowarzyszenia JUMP'93
ul. Marszałkowska 85
00-683 Warszawa
Tel. 22 400 50 53
Tel. 692 705 170
email: aleksandra-lukasiewicz@wp.pl