MAGDALENA BARTNIK
Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR
ul. Banacha 14/12
02-97 Warszawa
email: bartniku@gmail.com