WOJCIECH KIESZKOWSKI
Poradnia Uzależnień Centrum Redukcji Szkód
ul. Kościuszki 67
50-00 Wrocław
Tel. 071 311 24 06
email: return-return@wp.pl