MAGDALENA MOSKAL
Małopolski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO
Al.Pokoju 7
31-548 Kraków
Tel. 12 418 08 11
email: krakow@praesterno.pl