JOLANTA RYNIAK
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Poradnia Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersytetu w Krakowie
ul. Śniadeckich 3
31-501 Kraków
Tel. 12 424 87 43 rejestracja od 8 do 14