KRZYSZTOF SMUS
NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Stoczniowców 7
30-709 Kraków
Tel. 12 262 95 49
email: smus@vp.pl