ALEKSANDRA KUBIAK
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Tuszyńska 106
93-305 Łódź
Tel. 42 646 40 12
email: poradnia.tuszynska@gmail.com
email: smecior@wp.pl