MACIEJ SCHODNICKI
Poradnia Uzależnień PrzyStań
ul.Paulińska 4
Wrocław
Tel. 722 154 193
email: fundacja.przystan@op.pl