ERNEST STANIAK
NZOZ Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT
ul. Jelenia 1A
65-09 Zielona Góra
Tel. 68 453 20 00
email: lopit@interia.pl