CELINA ŻENDARSKA
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
Wyb. Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel. 71 77-66-250
email: celinazen@tlen.pl