MARIUSZ SOKOŁOWSKI
Tucholski Ośrodek Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu
ul.Nowodworskiego 14/18
89-50 Tuchola
Tel. 504 047 049