GRZEGORZ MIKETIUK
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia
ul. Cmentarna 16
44-171 Pławniowice
Tel. +48 533 662 451
email: grzegorzmiketiuk@gmail.com