GRZEGORZ ROMANOW
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia
Cmentarna 18
44-171 Pławniowice
Tel. 793989656
email: grzegorzromanow@gmail.com