Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia

RENATA GAJEWSKA
Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia
Krucza 6/14 B
00-537 Warszawa
Tel. 606972466
Tel. 501 137 733
email: r.gajewska@wp.pl

Specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji, realizator progaramu Candis.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych i substytucyjnych.

Od 2021 roku prowadzi grupy terapeutyczne dla absolwentów progaramu Candis z zakresu:  psychoedukacji, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, rozwijającą poczucie własnej wartości oraz grupę alternatywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań (wspinaczka skałkowa).