ANETTA MARKIEWICZ
Fundacja Arka Nadziei
Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 695 621 965
email: arkanadziei@gmail.com