JUSTYNA BĄGORSKA
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Klonowica 1a
71-242 Szczecin
Tel. 914888355
email: powrotzuszczecin@interia.pl
email: bagorska@poczta.onet.pl