ZBIGNIEW OLCHAWA
Prywatna Poradnia Pomocy Psychologicznej i Uzależnień
Warszawska 6/22
25-306 Kielce
Tel. 661 967 145
email: moniabo75@gmail.com