ADAM BALCER
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie
ul. II Armii WP 14
59-920 Bogatynia
Tel. 75 772 52 91
email: adambalcer@wp.pl